Predstavitev ZPFS

Poslanstvo ZPFS: ZPFS spodbuja trajni razvoj poslovnih finančnikov in nudi najboljše priložnosti za izmenjavo profesionalnih izkušenj, znanja in informacij. Zastopa interese članov, podaja mnenja in vpliva na poslovno prakso, pravila in zakonodajo, ter tako prispeva k razvoju poslovnih financ v Sloveniji.

Vizija ZPFS: Postati ključen partner v stroki poslovnih financ!

Parmova 53, 1000 Ljubljana +386 (0)31 548 217 info@ zpfs.org