Članstvo

S tem, ko postanete član Združenja poslovnih finančnikov Slovenije (ZPFS), ste deležni naslednjih ugodnosti:

  • Članstvo v organiziranem združenju strokovnjakov s področja poslovnih financ, ki so na vodstvenih mestih vodilnih slovenskih podjetij.
  • Organizirani strokovni razvoj na področju poslovnih financ, izmenjave znanj, informacij in izkušenj med kolegi. Na ta način lahko prepoznate nove priložnosti in boljše rešitve pri vsakodnevnem delu.
  • Pridobivanje idej in izkušenj pri vodenju finančne službe in finančne funkcije v podjetju, na področju finančnih trgov in virov financiranja ter obvladovanja denarnih tokov in finančnih tveganj.
  • Promocija članov s prirejanjem javnih predavanj in posvetovanj ter promocija prek sredstev javnega obveščanja.
  • Vplivanje na spremembe zakonodaje na področju poslovnih financ in povezanih področij.
  • Neposreden stik prek ZPFS z drugimi strokovnimi združenji in organizacijami ter ustanovami.
  • Postanete del mednarodnega omrežja poslovnih financ.
  • Člani ZPFS imajo možnost prejemati brezplačno dve strokovni reviji, in sicer The Treasurer ter Treasury Management International.
Parmova 53, 1000 Ljubljana +386 (0)31 548 217 info@ zpfs.org