Združenje poslovnih finančnikov Slovenije (ZPFS)

je združenje strokovnjakov s področja poslovnih financ, ki so na vodstvenih mestih vodilnih slovenskih podjetij. Namen Združenja je spodbujanje strokovnega razvoja in etike poslovnih finančnikov ter prenos znanj, informacij in izkušenj med kolegi, da bi lahko prepoznali nove priložnosti in pristope ter boljše rešitve pri vsakodnevnem delu. Člani Združenja si delijo ideje na različnih področjih, in sicer pri vodenju finančne službe in finančne funkcije v podjetju, na področju finančnih trgov in virov financiranja ter obvladovanja denarnih tokov in finančnih tveganj.

Parmova 53, 1000 Ljubljana +386 (0)31 548 217 info@ zpfs.org